Profiel

In veertig jaar werken in de gezondheidszorg heb ik uitgebreide en gevarieerde ervaring opgedaan als directeur, interimmanager, projectmanager, adviseur en professional in de gezondheidszorg. Ik werkte in ziekenhuizen, de thuiszorg, de ouderenzorg, de ggz, veelal ook in nauwe samenwerking met de eerste lijns zorg.

Ik ken de zorg van binnenuit, aanvankelijk als verpleegkundige, later na het behalen van mijn doctoraal bedrijfskunde als (divisie)directeur. Met deze doorleefde managementervaring kwalificeer ik me voor complexe opgaven, waar overzicht, inzicht en persoonlijk gezag er toe doen.

Ik ben altijd op zoek naar verbinding tussen mensen, processen en activiteiten, vaak ook op en over de grenzen van organisaties. Dit blijkt ook uit een aantal quotes over mijn leiderschap uit de glossy “de Helma” die ik ontving bij mijn afscheid als directeur van V&VN.

Naast haar werk als manager in de gezondheidszorg, schildert Helma.

Haar schilderijen staan voor haar fascinatie voor mensen. Haar inspiratie haalt ze uit het werken voor en met mensen van alle leeftijden.

Samenwerkingspartners


  • Als ik aan jou denk, als directeur van V&VN, dan komen er twee uitspraken in me op. ‘Bescheidenheid is een kenmerk van grootsheid’ Je gevecht weten te kiezen, anderen voor laten gaan of je soms ook het woord láten geven. Bijzonder om te zien. De tweede uitspraak komt van Nelson Mandela ‘een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen’. Als er iemand was die anderen de ruimte weet te geven, ben jij dat. En toch heb jij de koers weten uit te zetten.

  • Jij hebt de afgelopen jaren krachtig bijgedragen aan de verpleegkundige veranderagenda op bestuurlijk niveau, zonder dat je de organisatorische en operationele kanten uit het oog hebt verloren en de kracht van deze gremia hebt onderschat. Daarmee heb je een onschatbare bijdrage geleverd aan de kwaliteit en ontwikkeling van ons vak.

  • Onder de noemer van bestuurlijk leiderschap kunnen we de door Helma vervulde functies scharen: want een leider is zij. Met het juiste kompas op zak maakte zij keuzes, stelde prioriteiten, ging samenwerkingsrelaties aan, luisterde veel, heel veel naar haar achterban en beschouwde hun belang steeds weer als hoogste goed. Om als leider bij je groep effect te sorteren, moet je voor de groep onder andere. identificeerbaar zijn, moeten zij zien dat je hun belang begrijpt, ook al is dat niet altijd en bijna nooit eendimensionaal. Helma heeft die kunst verstaan. En daarmee verdient zij een groot compliment.

  • Helma heeft met succes de Vereniging V&VN en het bureau van V&VN, met gebruikmaking van verschillende leiderschapseisen, door zwaar weer en daarmee verbonden veranderingsprocessen geloodst. Zichtbaar, zorgzaam, stimulerend en de formulering van een gemeenschappelijke visie en doelstellingen voor de V&VN met als resultaat een toekomstbestendig V&VN.

  • Onder de inspirerende leiding van Helma Zijlstra is het lelijke jonge eendje dat V&VN in 2011 was in ras tempo een witte zwaan geworden en wendt de organisatie haar invloed inmiddels op vele fronten aan om het beleid in de zorgsector te beïnvloeden en bij te sturen.